Ruinar etter kraftverket 13. juni 2023. Foto: Geir Daasvatn

Kirkebygdens elektriske Anlæg – Åseral

Dette var eit kraftverk i Monn i Rjukanliæ, ein kilometers veg nord for Kyrkjebygd.

Kirkebygdens elektriske Anlæg blei bygd alt i 1914. Planane var utarbeidde av ingeniør Chr. Larsen.

Det blei bygd tilsaman ei halv mil med luftledning. Kraftverket gav straum til 348 glødelamper.

I 1919 ville eigarane selge kraftverket og fallrettane til kommunen for 10.000 kroner. Men dei fekk nei. I 1922 tok i staden Vest-Agder Elektrisitetsverk (VAE) over anlegget.

Kart over området

Kjelder

  • Kulturminneplan Åseral, 2020–2025, s. 28

Du vil kanskje også sjå

Murane innvendig i kraftverksbygget. Foto.
Innvendig i kraftverksbygget. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Gravfeltet på Moi – Bygland
Gamlestog – Rygnestadtunet
Dåsneset i Valle – Setesdalsvegen 1930–1992
Postvegen – Dåsneset ved Einang
Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida