Ruinar etter kraftverket 13. juni 2023. Foto: Geir Daasvatn

Kirkebygdens elektriske Anlæg – Åseral

Dette var eit kraftverk i Monn i Rjukanliæ, ein kilometers veg nord for Kyrkjebygd.

Kirkebygdens elektriske Anlæg blei bygd alt i 1914. Planane var utarbeidde av ingeniør Chr. Larsen.

Det blei bygd tilsaman ei halv mil med luftledning. Kraftverket gav straum til 348 glødelamper.

I 1919 ville eigarane selge kraftverket og fallrettane til kommunen for 10.000 kroner. Men dei fekk nei. I 1922 tok i staden Vest-Agder Elektrisitetsverk (VAE) over anlegget.

Kart over området

Kjelder

  • Kulturminneplan Åseral, 2020–2025, s. 28

Du vil kanskje også sjå

Murane innvendig i kraftverksbygget. Foto.
Innvendig i kraftverksbygget. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur
Riksveg 400 forbi Kalveskinnsuppsa
I fotspora til setesdølane – Lintjønnkleiva i Øvrebø
I fotspora til setesdølane – Kiledalskleiva i Hægeland
Postvegen – Nesmoen
I fotspora til setesdølane – Reiersdalskleiva i Øvrebø
Løylandsloftet – Grendi
Postvegen – Bjørnaråkleiva
Postvegen – Rakkenesbakken