Stigemo 22. oktober 2016. Foto: Geir Daasvatn

Stigemo, Skomedal

Stigemo var ein husmannsplass under Nordre Skomedal i Bygland.

Staden ligg på vestsida av Byglandsfjorden, 600–700 meter sør-vest for Storstraumen. Her var det to husmannsplassar under Nordre Skomedal.

Dei som rydda her, truleg rundt 1804, var Tellef Olavson Frøysnes og kona Gyro Osmundsdotter Huset. Tellef og Gyro har ei stor etterslekt. Stigemoætta har greiner utover store delar av landet og i Amerika.

Då slusa ved Storstraumen var ferdig i 1869, vart Knut Åsulvson Stigemo den første slusevaktaren. Etter han hadde alle husmennene på Stigemo denne offentlege stillinga.

Plassen blei fråflytta rundt 1931.

Kjelder

Fleire kulturminne

Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen