Futevegen Oddestemmen – Tveit

Futevegen i skogen mellom Oddestemmen og Tveit. Oddepna til høgre. Foto.

Frå Oddestemmen ved Gautestadvegen rett aust for Evje kyrkje kan me følge den gamle Futevegen eit langt stykke gjennom skogen opp til Tveit. Futevegen gjennom Evje gjekk frå Evje kyrkje til Flatebygd, over Kongvaheia til Undeland, Mykjåland, Kleveland, Lislevand og vidare gjennom Hovlandsdalen til Vegusdal. Frå Vegusdal heldt vegen fram mot Herefoss og Arendal. Her gjekk «hovudtrafikkåra» frå […]

We Will Rock You!

Fellesbilde etter øving på Bygland Kulturscene 6. april 2024.

Kong Hanes eftf. og Evje og Hornnes bygdekor har noko stort på gang fredag 19. og laurdag 20. april! We Will Rock You! har dei kalla fellessatsinga si. Om lag 35 songarar er dei, alt-i-alt. Det er to konsertar; på Bygland Kulturscene fredag 19. april og på Evjemoen Kino laurdag 20. april. Begge kveldar kl. […]

Beat for beat-Atle på Norli Evje

Grillmeister for høvet Andreas Erdvig, forfattar Atle Pettersen og dagleg leiar Solveig Eiken på Norli E vje. Foto.

Atle Pettersen var fredag ein lyntur innom Norli Evje for å signere den nye grillboka han har laga saman med Kristoffer Tømmerbakke. Atle er truleg mest kjend for dei fleste av oss som programleiar for Beat for beat. Programmet går på NRK-TV kvar fredagskveld. Men på Evje var han for å marknadsføre den nye grillboka […]

10. august: Folkefest i hjarta av Agder!

Spente arrangørar foran konsertområdet der dei vil lage folkefest! F.v. Sven Torsten Persson, Else Haugland, Trond Andreassen og Tore Tveit (Evjemoen Næringspark). Foto.

Laurdag 10. august toppar Rotlaus spelelista, når Otra Musikkfest blir arrangert på Evjemoen for første gong. Det er det nystarta selskapet Evje Event som står bak musikkfestivalen dei håpar skal bli til ein folkefest. Else Haugland på Dølen Hotel, mangeårig manager og legende i det norske musikkmiljøet Sven Torsten Persson og Trond Andreassen frå Lillesand […]

Setesdal Bilruter nr. 22 – «Friluftsbussen»

"Friluftsbussen" på Storøy i Otra på Granheim, 2019. Foto.

På Storøy midt ute i Otra på Granheim i Bygland står Setesdal Bilruter sin buss nr. 22 parkert. Truleg for godt. Bussen var den første i Bilruta med radio og høgtalaranlegg. Mellom skuleelevane i Årdal sokn hadde han tilnamnet «Friluftsbussen», fortel Reidar Tveito i den framifrå boka si Riksveg 9. Bruer og særtrekk langs vegen […]

Feleberget – Straumen

Feleberget 3. januar 2020. Utsyn nordover mot Skomedal. Foto:

Feleberget ved Straumen i Bygland har namn etter dei to brørne Aslak og Alv Straumen. Knut Alvson Moi (f. 1809, d. 1883) var ferjemann på Straumen, på austsida av Storstraumen i Bygland, frå 1844 til det kom bru over Storstraumen i 1858. Han var gift med Ingebjørg Aslaksdotter Austad (f. 1808). Ho var syster til […]

Tre nye æresprisar i Otra IL

Dagleg leiar i Otra IL Tony Halsall delte ut Æresprisen til Marita Bransdal Hodne på årsmøtet i Otra IL 19. mars 2024. Foto:

Marita Bransdal Hodne, Svein Birkeland og Thomas Christian Malm blei alle tildelt Otra IL sin Ærespris under årsmøtet på Otrahuset på Evje tysdag kveld 19. mars. Otra IL sin Ærespris er den høgaste utmerkinga i idrettslaget etter Æresmedlemskap. Prisen kan bli tildelt for både aktiv innsats og administrativt arbeid. Med dei tre siste æresprisane har […]

Postvegen – alltid nye skattar å finne!

Murar etter Postvegen i skogen på Vikhepte i Kyrkjeviki ved Rakkenes 13. mars 2024.

Ved Rakkenes er det mange spor etter Postvegen frå 1840-talet. Men sanneleg hadde eg ikkje oversett eitt av dei finaste! I 2018 kom den eminente boka Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs riksveg 9 ut. Leonhard Jansen har skrive teksten. I arbeidet hadde han god hjelp av av eit heilt team; Pål […]

Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL forlengar samarbeidet

Else Haugland i Otra IL og Arnt Steven Ropstad i Evje og Hornnes Sparebank forseglar avtalen med eit handtrykk. Foto

Evje og Hornnes Sparebank har forlenga hovudsponsoravtalen sin med Otra IL for tre nye år. Det over 40 år lange samarbeidet held fram. For Evje og Hornnes Sparebank har no vore Otra IL sin hovudsponsor siden 1983! Otra IL har 1.600 medlemer, og ei enorm breidde i tilbodet. Me er veldig glade for å bidra […]

Reidar Tveito med ny bok om Byglandsfjord

Reidar TVeito på Smiesvingstien på Byglandsfjord. Portrettfoto.

Reidar Tveito har for lengst pensjonert seg som sagbruksarbeidar. Han er i staden blitt forfattar. I desse dagar er han igjen ute med ny bok. Det er Byglandsfjord 3. Historia frå 1839 til 1911. Boka er nr. 19 som er registrert på Setesdalswiki, men det kan vere fleire. Reidar er ein utruleg produktiv og flink […]

Turtips: Bygdeborgene i Evje og Hornnes

Utsikten utover landskapet fra Kallshovet. Foto.

Det har vore fem kjende bygdeborger i Evje og Hornnes. Ved sida å vere spennande kulturminne er dei fine turmål. Det går mot vår, og snart smeltar snøen vekk. Du er kanskje ein av oss som då finn glede i å kome ut på tur på beina i skog og mark. Dei fem bygdeborgene i […]

Steinsfjell – Evje

Trollbakken hoppanlegg med Steinsfjell bak. Foto.

Steinsfjell er eit lite fjell rett aust for Evje sentrum. Det er eit «kortreist», men flott turmål! I vesthallet av fjellet, mot sentrum, ligg Trollbakken hoppanlegg. Mot sør ligg den store skytebanen som var hovudarena under Landsskytterstemna på Evje i 1999, 2009 og igjen i august 2019. På toppen av fjellet har Forsvaret ei varslingsmast for skyteøvingar i Evjemoen skyte- […]

Futevegen – Vegusdal

Futevegen med bru i skumringa. Foto.

Futevegen i Vegusdal var ein del av det gamle vegsambandet mellom Evje og Frolands Verk. Han blei bygd som hjulveg på 1840-talet, men var i bruk som ride- og kløvveg lenge før det. I dag er vegen delvis restaurert og merka som turløype, og er ein del av den kulturhistoriske løypa som kallast Allmannavegen. Start frå Vegusdal […]

Linddalen naturreservat – Hornnes

Fargerik haustskog i LInddalen. Foto.

Linddalen naturreservat er en 110 dekar stor vernet edellauvskog i Linddalen, øverst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Skogen er alm- og lindeskog, med innslag av flere andre treslag, og ble fredet som naturreservat i 1977. Det er også en veldig interessant flora i reservatet. Mange skoleklasser i Evje og Hornnes, og gymnasiaster, har nok vært med læreren […]

Kulturminnesøk – ei skattekiste

1879-vegen ved Byklestigen. Foto.

Her har du eit kjempebra hjelpemiddel for å finne spennande kulturminne i nabolaget ditt! Slik skildrar Kulturminnesøk sjølv verksemda si (lett omskrive til nynorsk): Kulturminnesøk er ei nettside der du finn informasjon om kulturmiljø, kulturminne og landskap. I Kulturminnesøk er det over 220.000 objekt. Freda bygningar, freda kulturmiljø, verdsarvstader, kyrkjer, arkeologiske kulturminne og kulturminne under […]

Kosåna – der mennesker har streifet rundt siden steinalderen

Gunnarsåna ved Bjørndalsvatnet. Foto.

Kosånavassdraget strekker seg fra Egsåvatnet i Åseral, gjennom vestre deler av Hornnes og videre gjennom Bjelland til elva renner ut i Mandalselva ved Foss. Kosåna og naturen rundt byr på mange fine naturopplevelser og rike muligheter for friluftsliv. Vassdraget Fra starten ved utløpet av Egsåvatn er flere vatn inkludert i vassdraget; Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Hornnes, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette […]

5000 bilete på Setesdalswiki

Kallefossbru nr. 1. Foto.

I dag la eg inn mitt bilete nr. 5.000 på nettleksikonet Setesdalswiki. Det ligg ein del tidsbruk og arbeid bak, ikkje minst på tur ute i landskapet, så det er moro å ha fått til. Bileta er i hovudsak illustrasjonsfoto til all slags artiklar. Eg tykkjer artiklane som oftast blir meir informative og leseverdige, når […]

Indre Agder Transport AS på Hornnes overtar gods- kjøringen fra LL Setesdal Bilruter

Litt av bil- og utstyrsparken hos Indre Agder Transport. Foto:

LL Setesdal Bilruter (SBR) og Indre Agder Transport AS (IAT) er enige om at IAT overtar godsavdelingen fra SBR. Pressemelding Aktiviteten det dreier seg om, er distribusjon av stykkgods i Setesdal. Avtalen innebærer at IAT kjøper to lastebiler fra SBR. Overtagelsen er 1. februar og de ansatte har fått tilbud om å være med videre. […]

Trollfoss – Vegusdal

Trollfoss 28. juni 2017. Landskapsbilde.

Trollfoss i Hovlandsåna forbi Flateland i Vegusdal er ein svær foss på ein litt mystisk plass. Det er ingen lang tur. Men om du er forbi desse traktene, er fossen verkeleg verdt ein avstikkar. Gjennom tusentals år må elva ha grave seg ned i fjellet, og laga det svære og tronge juvet ho renn gjennom her. Når […]

Setesdal Bedriftshelsetjeneste innbyr til spennende lederutviklingsprogram!

Rådgiver Harald Hansen i Setesdal Bedriftshelsetjeneste. Foto.

I januar er det oppstart på et nytt og spennende kurs fra Setesdal Bedriftshelsetjeneste – basis lederutviklingsprogram. Dette er et praktisk og godt innrettet kurs mot bedriftene, med samling på kvelden én gang i måneden, fra januar til juni, med varighet på tre timer på hver samling. God ledelse er en viktig forutsetning for å […]

Longerak kraftstasjon: Kathe Merete Kjetså med kunstverk om kunstverket!

Longerak kraftstasjon. Utsnitt av framsida på heftet. Foto.

Kathe Merete Kjetså legg i desse dagar siste hand på heftet sitt om Longerak kraftstasjon i Bygland. Longerak kraftstasjon blei bygd i 1915, og ligg som ei lita middelalderborg inne i skogen på oppsida av Riksveg 9 på Longerak i Bygland. Mange har nok aldri sett dette «eventyrslottet». Men stasjonen er framleis i drift, og […]

Setesdalswiki med 95.860 artiklar ved årsskiftet

Kulturpatrulja. Dans. Foto.

1. januar 2024 er det 95.860 artiklar på nettleksikonet Setedalswiki. Godt nytt år! | Blog for Harald (setesdalswiki.no) 26. april 2009 blei den første artikkelen lagt ut på nettet. På dei snart 14 åra som er gått, har talet altså auka frå 1 til 95.860! Nye kjem til mest kvar dag. Siste døme er ein kort […]

Drodling frå ein snøhaug!

Geir sitter i snøhaugen med snøskuffene sine. Foto.

Eg var ute og brøyta tunet for snø i dag, med sørlandsskuffa. Det var tredje dagen på rad. Det er eit svært tun, med stikkveg ut til Fv-42. Igjen måtte eg måke vekk ein svær og tung snøskavl som var blitt liggjande att i utkøyrsla etter at brøytebilen hadde passert. Postkassa måtte eg òg brøyte […]

Gudstenester på Jolaftan

Bygland kyrkje. Foto.

Det er Jolaftangudstenester i alle kommunane i Setesdal og dei næraste kommunane rundt. Det skjer også andre hyggelege ting. Her er eit oversyn, henta frå Setesdalswiki sin datoartikkel for søndag 24. desember.

Risdal Touring 25 år!

F. v. Tom Roger Øydne, Olav Ljosland Risdal og Sigurd-Åge Engamo. Foto.

Turoperatørselskapet Risdal Touring har 25-årsjubileum. Det blir feira på Evjemoen tysdag 2. januar! Risdal Touring heldt altså opent hus i hovudkvarteret i Evjemoen Næringspark kl. 12.00–15.00 på sjølve jubileumsdagen 2. januar. Her er ALLE velkomne, både tilsette, tidlegare tilsette, kundar, samarbeidspartnarar og sympatisørar. Dei tre på biletet øvst i stykket er gründerane og eigarane Tom […]

Slengen – Rygnestad

Utsyn utover Rygnestad frå Slengen. Foto.

Måndag 11. desember fekk eg teke meg ein av dei litt for sjeldne turane oppover i dalen. Då nytta eg høvet til ein liten spasertur oppover i jorda bak Rygnestadtunet, til den gamle husmannsplassen Slengen. Slengen ligg rett ved den fyrste kvasse svingen i heievegen frå Rygnestad, heiter det i Gards- og ættesoga for Valle, […]