Gardsanlegget på Flatelandsmoen 14. april 2017. Foto: Geir Daasvatn

Flatelandsmoen – Gjøvdal

På Flatelandsmoen på Jørundland i Gjøvdal ligg eit godt bevart gardsanlegg frå folkevandringstida.

Her er hustufter, gravrøyser og rydningsrøyser. Det skal vere eitt av dei mest komplette gardsanlegga i Sør-Norge. Garden blei truleg rydda i folkevandringstida (400–600 e.Kr.).

Folka livnærte seg av åkerbruk og husdyrhald. I utmarka var jakt og fiske viktig. Det budde folk her i fleire generasjonar. Men så blei garden brått forlate.

Gardsanlegget er arkeologisk undersøkt av fagfolk frå Universitetet i Oslo i 1969.

Kart over området

Kjelder

Du vil kanskje også lese

Hustuft på Flatelandsmoen 14. april 2017. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Nyestog – Rygnestadtunet
Gravfeltet på Moi – Bygland
Gamlestog – Rygnestadtunet
Dåsneset i Valle – Setesdalsvegen 1930–1992
Postvegen – Dåsneset ved Einang
Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral