Gardsbruket til Margit Dale og Frode Verpe med det gamle loftet. Foto: Geir Daasvatn

Systog Dale-loftet

På gardsbruket Systog, på Dale i Oveinang i Valle, står eit gamalt loft frå 1600-talet.

Loftet er truleg bygd mot slutten av 1600-talet. Årstalet 1683 er skrive inn i svola. Det er bygd av svært tømmer. I dag står det for seg sjølv. Tidlegare var det vegg i vegg med stogehuset.

Systog er garden til Margit Dale og Frode Verpe. Du kan lese meir om kva dei steller med på garden i eit anna stykke her på Setesdalssida, og i artikkelen om garden på Setesdalswiki.

Kjelder

Systog Dale-loftet. Nærfoto.
Eit vakkert kulturminne! Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven