Gardsbruket til Margit Dale og Frode Verpe med det gamle loftet. Foto: Geir Daasvatn

Systog Dale-loftet

På gardsbruket Systog, på Dale i Oveinang i Valle, står eit gamalt loft frå 1600-talet.

Loftet er truleg bygd mot slutten av 1600-talet. Årstalet 1683 er skrive inn i svola. Det er bygd av svært tømmer. I dag står det for seg sjølv. Tidlegare var det vegg i vegg med stogehuset.

Systog er garden til Margit Dale og Frode Verpe. Du kan lese meir om kva dei steller med på garden i eit anna stykke her på Setesdalssida, og i artikkelen om garden på Setesdalswiki.

Kjelder

Systog Dale-loftet. Nærfoto.
Eit vakkert kulturminne! Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Trydalstoga – Kristiansand museum
Gjetarhytta på Bjåen
Byglandsfjord dam – flotingsmur
Austad gamle kyrkjegard
Evjemoen som kulturminne
Skore i Bygland
Postvegen – Flateland bru
Postvegen – Brennevinskleiva
Smia på Koland
Skollhaugan gravfelt – Skreros
Nordigard Hoftuft-loftet
Riksveg 400 – Odden, Lauvdal