Systog Trydal-loftet

På gardsbruket Systog i Trydal i Bykle står eit gamalt loft med årstalsinnskrifta 1528.

Etter tradisjonen skal loftet vere sett opp av dei same tømrarane som bygde Rygnestadloftet for Vond-Åsmund Rygnestad. Om loftet i Trydal er oppført rundt 1528, stemmer det ikkje særleg godt med byggeåret for Rygnestadloftet. Det er truleg oppført mykje seinare, kanskje rundt 1590.

Loftet er oppført i to etasjar, med svært grovt tømmer. «Per nå har loftet svalgang på 3 av 4 sider. Det er fleire originale delar i svala, medan tiljene er skifta ut med nyare bord. Bygget har sannsynlegvis stått inntil eit våningshus lenger nede på jordet mot vest», heiter det i omtalen på Kulturminnesok.no.

Loftet er altså flytta fleire gonger. Det kan ein sjå på gamle bilete.

Årstalsinnskrifta 1528 er ikkje ei «offisiell» tidfesting av byggeåret. Tidfestinga på Kulturminnesok.no er 1500-talet. Det er under alle omstende ein svært gamal bygning, sjølv i Setesdal som har så mange særmerkte gamle trebygningar.

Delar av våningshuset i Systog kan også vere særs gamalt.

Heimelshavarar til eigedomen er Petra Marie G. Trydal og Sigmund Alfson Trydal.

Kjelder

Du vil kanskje også sjå

Trydalstjønna og landskapet i Trydal ein vakker augustdag. Foto.
Trydal 15. august 2022. Systog er garden t.h. på andre sida av Trydalstjønna. T.v. ligg Der inne. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven