Gamle setesdalsvegen ved Skorpetveit 26. nov. 2018. Riksveg 9 til høgre. Foto: Geir Daasvatn

Postvegen – Skorpetveit

Køyreveg frå Valle til Bykle kom først på 1870-talet. Ved Skorpetveit nord i Valle kan me framleis sjå ei lang sløyfe av gamlevegen.

Postvegen – den første ordentlege køyrevegen for hest og kjerre – stod ferdig fram til Valle kyrkje i 1846. Vidare nordover til Bykle var det framleis ikkje køyrbar veg. Først i 1865 blei det litt fart i planane om køyreveg til Bykle. Arbeidet kom i gang på byrjinga av 1870-talet. I 1879 stod vegen endeleg ferdig fram til Bykle kyrkje.

Skorpetveit

Under Skorpetveitfjellet, mellom Vormeviki og Reimarmoen heilt nord i Valle, blei vegen bygd rundt 1873. Han var i bruk til 1922.

Gamlevegen ligg framleis godt synleg i landskapet, rett på austsida av Riksveg 9. Delar av vegstykket er skjult bak ein svær rasvoll som er bygd i nyare tid.

Treng du ein liten pause på køyreturen? Då er dette ein fin stad å stanse bilen og trekke litt frisk luft, medan du spaserer ein kort tur «paa gjengrodde stier».

Skorpetveit på Norgeskart.no

Kjelder

Du vil kanskje også sjå

Detalj frå gamlevegen. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør