Tverrå-brua 27. oktober 2018. Foto: Geir Daasvatn

Tverrå gamle bru – Bykle

Tverrå gamle bru er ei steinkvelvbru over Tverråi på den gamle køyrevegen mellom Berdalsbru og Hovden.

Brua er ifølge Kulturminnesok.no bygd i 1915. Først var ho ein del av den planerte ridevegen som blei avlevert i 1915. Seinare inngjekk ho i køyrevegen som blei bygd her i 1924. Vegen heilt opp til Hovden var offisielt ferdig i 1935, men truleg køyrbar noko tidlegare. Brua var i bruk til ny riksveg og ny bru kom i 1968.

I 1983 restaurerte Statens vegvesen den gamle brua, rydda området for kratt og laga ein fin rasteplass.

Sving innom!

Kjelder

Sjå også

Meir om Setesdal

Rasteplassen ved Tverrå bru. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør