Birkelandsfossen i flaum 8. september 2014. Foto: Geir Daasvatn

Birkelandsfossen – flotingsmur

I Birkelandsfossen i Otra i Evje og Hornnes, på Hornnes-sida av fossen, ligg det att ein svær steinskjerm etter flotinga av tømmer på elva.

Muren stenger igjen to små opningar mellom to mindre holmar. Det var nok for at tømmeret ikkje skulle gå gjennom her og sette seg fast eller reke inn over land, og i staden bli leia ut i den breie fossen.

Del av muren inst mot land som er rast ut. Foto.
Lengst inn mot land er muren rast ut. Foto: Geir Daasvatn

I Andreas Vevstad si bok om fellesfløtinga i Otra er det opplyst om ein skråskjerm som blei bygd i Birkelandsfossen i 1904. Det må truleg vere den som er avbilda i stykket her.

Det var også sag ved Birkelandsfossen, eigd av Notto J. Birkeland. Men det er ei anna soge.

Birkelandsfossen på Norgeskart.no

Kjelder

Sjå også

Steinskjermen i fossen 8. september 2014. Det var stor flaum i elva, og vatnet trengte gjennom muren.

Fleire kulturminne

Trydalstoga – Kristiansand museum
Gjetarhytta på Bjåen
Byglandsfjord dam – flotingsmur
Austad gamle kyrkjegard
Evjemoen som kulturminne
Skore i Bygland
Postvegen – Flateland bru
Postvegen – Brennevinskleiva
Smia på Koland
Skollhaugan gravfelt – Skreros
Nordigard Hoftuft-loftet
Riksveg 400 – Odden, Lauvdal